PŘIHLÁŠENÍ
: :
Nová registrace Zapomenuté heslo?

HOBRA-Školník hledá obchodního partnera v oblasti filtrace, žárovzdorných a tepelných izolací

HOBRA-Školník hledá obchodního partnera v oblasti filtrace, žárovzdorných a tepelných izolací
HOBRA-Školník s.r.o. hledá spolehlivého obchodního partnera pro dlouhodobou spolupráci v obou oblastech – jak filtrace, tak žárovzdorných a tepelných izolací.

Broumovská firma HOBRA-Školník s.r.o. byla založena v roce 1930 a již od roku 1950 řadí mezi tradiční výrobce filtračních desek a od roku 1965 rovněž mezi výrobce vysoce kvalitních izolačních materiálů. Jsme držiteli mezinárodních certifikátů ISO 9001, 14001, AIB International, Cosher Certificate.

V rámci marketingového programu pod označením „Spolehlivá filtrace“ HOBRA-Školník s.r.o. vyrábí a dodává hloubkové filtrační desky, filtrační svíčky a moduly, filtrační zařízení jako deskový filtr, svíčkový filtr, modulový filtr a CIP stanice. Dále nabízíme poradenství a strukturované řešení filtračních problémů od vstupní vody po konečné zpracování finálních produktů při použití všech dostupných technologií.

V oblasti žárovzdorných a izolačních materiálů se dodávky firmy HOBRA-ŠKOLNÍK snažíme promyšleně řešit v programu „Teplo a žár pod kontrolou“, v rozsahu teplot od 300 °C do 1430 °C. Vedle tradičních desek na bázi minerálních a hlinito-křemičitých vláken a izolačních papírů firma dodává izolační rohože, šňůry, ale především ucelené komplexní řešení pro své zákazníky v mnoha odvětvích jako například strojírenství, elektroprůmyslu, hutnictví, cihlářství, sklárnách a v neposlední řadě při výrobě pecí a kotlů.

NAŠE POSLÁNÍ

 • HOBRA je mezinárodně respektovaná na úspěch orientovaná společnost. Naše aktivity jsou zaměřeny na špičková řešení v oblastech filtrace a separace a vysokoteplotních a žárovzdorných izolací. Využíváním našich produktů čistíme a chráníme naší planetu. Naše práce nás baví a spolupráce s námi baví naše partnery.

NAŠE VIZE – Pět pilířů, které nám umožní naše poslání dlouhodobě naplňovat.

 • ZÁKAZNÍCI A PARTNEŘI – 
Hobra je vedena úspěchem svých zákazníků a partnerů a pečuje o to, aby budovala výhodné, přirozené a dlouhodobé loajální vazby.
 • LIDÉ – Nejcennější, co Hobra má jsou její zaměstnanci – za vším co děláme jsou lidé. Hobra – skvělé místo pro práci inspirující k tomu nejlepšímu, co v každém je.

 • RENTABILITA – Hobra zajišťuje svým vlastníkům konkurenceschopnou návratnost vložených investic.Zvyšujeme hodnotu firmy.
 • PRODUKTY – Inovace a procesní přístup udržuje naše výrobky a služby na potřebně vysoké úrovni.
 • PROSTŘEDÍ – Ve vztahu ke společnosti vyzdvihujeme etický, morální a odpovědný přístup. Jsme hrdá a respektovaná součást společnosti.

HODNOTY A PRAVIDLA – Jak se naše firma a každý z jejích zaměstnanců chová a jaké hodnoty respektuje?

 • INFORMACE A ZNALOSTI – učení jako neustálý proces
 • VŮDCOVSTVÍ A SPOLUPRÁCE – veď a spolupracuj
 • KREATIVITA, INVENCE, INOVACE – buď tvořivý, nápaditý, zlepšuj
 • ZLEPŠOVÁNÍ – vše jde zlepšit, zrychlit, zkvalitnit, systematičnost
 • ZÁBAVA – co děláme nás baví, jsme hraví a soutěživí
 • INICIATIVA – vymýšlej, buď napřed, nenech si to pro sebe
 • KVALITA – děláme věci dobře – i maličkosti rozhodují
 • OTEVŘENOST – konstruktivní kritice, změnám, dialogu, dveří
 • POCTIVOST – naše slovo platí, jsme spolehliví
 • DISCIPLÍNA A POŘÁDEK – naše pravidla jsou zákon

Produkty „spolehlivá filtrace“

 • HOBRAFILT® – hloubková filtrační deska – několik produktových řad pro široké spektrum filtrovaných produktů
 • CANDEFILT® – filtrační svíčky a membrány pro hloubkovou i finální filtraci v nápojovém průmyslu, farmacii, biotechnologických aplikacích apod.
 • ORBIFILT – speciální filtrační produkt využívající schopnosti filtrační desky v uzavřeném systému filtrací. Provedení ve dvou velikostech 12“ a 16“.
 • HOBRACOL® – deskový filtr – vyznačují se kompaktní konstrukcí a jsou vyrobeny z vysokojakostních nerezových ocelí. Opěrné desky je možné dodat jak z nerezové oceli tak i plastové (Noryl). Široké spektrum provedení a doplňků.
 • CANDECOL – svíčkové filtry se vyznačují nadstandardní kvalitou zpracování a jsou vyrobeny pouze z vysokojakostních nerezových ocelí, a sice chemicky odolných – – AISI 316L a nebo potravinářských AISI 304. Vyrábíme a dodáváme i kolony svíčkových filtrů s řízením rychlosti filtrace v souladu s rychlostí plnící linky.
 • ORBICOL – modulové filtry jsou vyráběny z vysokojakostní nerezové oceli pro použití filtračních modulů, kdy filtrace probíhá v uzavřeném systému bez přístupu vzduchu.
 • HOBRA-CIP – sanitační stanice je navržena pro použití na čištění svíčkových (membránových) filtrů včetně kolon, zásobních nádrží, plnících linek popř. dalších potravinářských technologií.
 • HOBRA-ŘEŠENÍ – konzultační a poradenská činnost v oblasti filtrace, v rámci své činnosti nabízíme analýzy filtrace a komplexní řešení filtračních procesů s ohledem na požadavky konkrétních zákazníků.

Produkty „Teplo a žár pod kontrolou“

 • FLESIBREX® – žárovzdorný papír – vyráběná tloušťka 2 až 8mm . Tepelná a dilatační izolace především pro potrubí a zakřivené plochy.
 • TIBREX® – speciální žárovzdorná anorganická deska, žárovzdorná těsnění, dilatační součást vyzdívky u tepelných zařízení (pece, víka, míchače, konvektory atd.), izolace plynových komor a hořáků, izolace kotlů pro domácnost atp.
 • SIBREX® 300 – tuhá deska s objemovou hmotností 300 kg/m3, žárovzdorná a tepelná izolace konstrukcí proti vysokým teplotám – např. těsnění, izolace ohřívačů vzduchu, vysokých pecí, sklářských pecí, dvířek kotlů apod.
 • SIBREX® 300 BIO – tuhá deska s objemovou hmotností 300 kg/m3, žárovzdorná a tepelná izolace konstrukcí proti vysokým teplotám vyrobená z vláken oxidů alkalických zemin a křemíku.
 • SIBREX® 140 – měkká deska s objemovou hmotností 140 kg/ m3, vhodný konstrukční materiál pro izolaci vysokoteplotních agregátů v kombinaci s žárovzdornými cihlami nebo žárobetonem, kde funguje jako izolační a dilatační vrstva u venkovního pláště. Tepelná izolace konstrukcí proti vysokým teplotám – např. těsnění, izolace ohřívačů vzduchu, vysokých pecí, sklářských pecí, dvířek kotlů apod.
 • IZOBREX® – deska ze směsi minerální vlny a vláken s vyšší teplotou použití , žárovzdorná a tepelné izolace u vyzdívek periodicky pracujících pecí (izolace vnějšího pláště a jednotlivých komor), tepelně izolační výplně kotlů (izolace dvířek, odtahů, pláště apod.) Izobrex dodáváme v provedení do 600°C a 800°C.
 • HOBREX – tuhá deska z minerální vlny – tepelná izolace vhodná výhradně pro vnitřní části staveb, pro zabezpečení izolační a tepelné odolnosti.
 • TVAROFORM – žárovzdorné a izolační tvarovky jsou vyráběny z hlinito-křemičitých a minerálních vláken – nejvhodnější uplatnění je v hutním, strojírenském a sklářském průmyslu. Požívají se jako vtokové soustavy ve slévárenství, izolace tavících kelímků a dosazovacích nálitků apod.

HLEDÁME

 • spolehlivého obchodního partnera pro dlouhodobou spolupráci v oblasti filtrace, žárovzdorných a tepelných izolací.

NABÍZÍME

 • dluhodobou spolehlivou spolupráci v dané zemi.

POŽADUJEME

 • chuť rozvíjet naše obchodní aktivity v dané zemi.

KONTAKT

 • HOBRA – Školník s.r.o, 
Smetanova ulice
, 550 01 Broumov, 
Česká Republika
 • www.hobra.cz
 • IČ: CZ25623150
 • Tel: +420 491 580 111

 • Fax: +420 491 580 140
 • E-mail pro oblast FILTRACE: dostal.jaroslav@hobra.cz
 • E-mail pro v oblast IZOLACE: bisko.milos@hobra.cz

Autor: Jana Bábíková